La Rido kaj Vervo de
Raymond
Schwartz

Lia vivo

Liaj verkoj

Specimenoj

Revuo
"La Pirato"

...kaj nun bonvolu aŭskulti...

specialaj kontribuoj
Schwartz kaj ties kabaretoj (G. Ledon)

Per humuro al maturo (M. T. Lloancy)
Marga Rineta (D. Luez)
Pri Valo (J. Amouroux)

...Kun siaspeca spico! (S. Belov)

Eta omaĝo de fervoraj legantoj.
Materialon aŭ rimarkojn oni sendu
al J. R. Piton (Brazilo):

rete

Aktualigita en la  07-okt-2015

Kreita en la  10-mar-2007