La Rido kaj Vervo de
Raymond Schwartz
al la chefa pagho

Specimenoj de la arto de Schwartz
(aŭ speci-memoj?)

 

El "Verdkata Testamento" (1926):

Ministro-Filistro
Ero
Ĉu Peko?
La Edza Devo
Esperantisto, Ekesto kaj Malapero

 

Al Daniel Luez:

Akrostiko: "Bernardo" (1953)
Letero (27.V.1969)

 

En letero al Reinhard Haupenthal (15.VII.1971):

Helikorecepto


El "La Stranga Butiko" (1931):

Laŭ Vidpunkto de Heliko
P.P.P. aŭ Kiel Plenigi Paĝojn
La Diversaj Aĝoj de l' Homo

 

El "...Kun Siaspeca Spico!" (1971):

Krurkalkuloj
Vortokresko
Vivu do l' Akademi'!
Sub la Regno de Muktuk I-a

 

Kabareta muzikaĵo

Ĉiu-Ĉiu